Nowy podręcznik dr. K. Czuba

Prawo własności intelektualnej to nowa książka autorstwa dr. Krzysztofa Czuba wydana właśnie przez Wolters Kluwer Polska (https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-wlasnosci-intelektualnej,153617.html).
W publikacji, która ma charakter monografii naukowej z elementami podręcznika akademickiego, usystematyzowano i przystępnie omówiono zagadnienia prawa własności intelektualnej  prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Zakres opracowania obejmuje m.in.: utwory w rozumieniu prawa autorskiego; przedmioty praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania programów, pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne); przedmioty własności przemysłowej (w szczególności wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne), jak również inne dobra niematerialne: know-how, firmę, nazwę przedsiębiorstwa, nazwy domen internetowych, bazy danych.
Książka zawiera liczne przykłady, ilustracje, tabele oraz wskazówki dotyczące sposobu ubiegania się o ochronę dóbr niematerialnych, a także wykonywania praw własności intelektualnej (w tym problematykę umów przenoszących prawa i umów licencyjnych) oraz ich ochrony.