info@czub.pl

+48 58 302 48 89

INFOLINIA:

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej i Prawa Autorskiego

DORADZAMY OD 25 LAT

Zapytaj o ofertę

Publikacje

Nowa publikacja dr. K. Czuba 

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się Komentarz do Kodeksu cywilnego. Tom I. Część ogólna (art. 1–125) pod redakcją naukową dr hab. Magdaleny Habdas i dr. hab. Mariusza Frasa. Współautorem tej publikacji jest dr Krzysztof Czub. Wielotomowy komentarz do Kodeksu cywilnego prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów prawnych, z położeniem nacisku na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.  W publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom spornym w doktrynie oraz judykaturze i zaproponowano sposoby ich rozwiązywania na…

Czytaj dalej »

Podręcznik dr. K. Czuba

Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu to książka autorstwa dr. Krzysztofa Czuba wydana właśnie przez Wolters Kluwer. Publikacja jest przede wszystkim podręcznikiem akademickim, zawierającym jednak także elementy opracowania o charakterze naukowym. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Autor przybliża systematykę prawa własności intelektualnej, omawia podstawowe definicje i przesłanki związane z ochroną dóbr niematerialnych, rodzaje praw chroniących…

Czytaj dalej »

Monografia dr. K. Czuba

Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne to monografia autorstwa dr. Krzysztofa Czuba, która ukazała się ostatnio na rynku wydawniczym. Publikacja wydana przez Wolters Kluwer stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej opracowanie poświęcone problematyce konstrukcji praw osobistych twórców dóbr niematerialnych w ujęciu ogólnym. W książce zostały omówione podstawy prawne, konstrukcje teoretyczne oraz elementarne zasady ochrony…

Czytaj dalej »