Rozmowa dr. K. Czuba z Prezes Urzędu Patentowego RP, E. Demby-Siwek

W jednym z najnowszych numerów (99–100 [1–2/2021]) periodyku Polskiej Izby Rzeczników Patentowych pt. „Rzecznik Patentowy. Problemy Ochrony Własności Intelektualnej” został opublikowany zapis rozmowy przeprowadzonej przez dr. K. Czuba z Prezes Urzędu Patentowego RP, E. Demby-Siwek. W wywiadzie poruszono kwestie zagadnień funkcjonowania Urzędu Patentowego RP oraz ochrony własności przemysłowej w dobie pandemii i post-pandemii.

Publikacja jest dostępna przez zamówienie – szczegóły na stronie internetowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/kwartalnik-rzecznik-patentowy/