dr K. Czub odznaczony honorową Odznaką PIRP

 

W dniu 25 listopada 2018 r., podczas uroczystej Gali z okazji obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce, która odbyła się w Hotelu Bellotto (Pałac Prymasowski) w Warszawie, dr Krzysztof Czub został odznaczony honorową Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych”.

To honorowe wyróżnienie jest przyznawane przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych za zasługi na rzecz środowiska rzeczników patentowych. Odznaka może być nadana w szczególności osobie, która w sposób znaczący: położyła zasługi na rzecz rozwoju samorządu rzeczników patentowych; przyczyniła się do zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego; przyczyniła się do rozwoju współpracy samorządu rzeczników patentowych z organami władzy i administracji państwowej lub samorządowej; przyczyniła się do rozwoju współpracy samorządu rzeczników patentowych z organizacjami międzyrządowymi lub krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się własnością przemysłową lub zrzeszającymi rzeczników patentowych; przyczyniła się do doskonalenia zawodowego rzeczników patentowych lub kształcenia aplikantów; pracowała społecznie na rzecz samorządu lub środowiska rzeczników patentowych; swą długoletnią, nienaganną działalnością zawodową przyczyniła się do umocnienia w społeczeństwie rangi zawodu rzecznika patentowego jako zawodu zaufania publicznego.

 

 

* Materiał ilustracyjny pochodzi ze strony internetowej rzecznikpatentowy.org.pl i jest objętymi prawami autorskimi PIRP. Materiał ten został użyty wyłącznie w celach informacyjnych.