dr K. Czub redaktorem naukowym Księgi Jubileuszowej PIRP

 

W dniu 25 listopada 2018 r., podczas uroczystej Gali z okazji obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce, która odbyła się w Hotelu Bellotto (Pałac Prymasowski) w Warszawie, została zaprezentowana „Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce”. Redaktorem naukowym tej publikacji jest dr Krzysztof Czub.

Księga została wydana dzięki inicjatywie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą ustanowienia w Polsce systemu ochrony własności przemysłowej i zawodu rzecznika patentowego, na mocy Dekretu Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego z dnia 13 grudnia 1918 r.

W Księdze Jubileuszowej PIRP zostało zamieszczone logo Programu Wieloletniego „Niepodległa” na podstawie zgody wydanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Jarosława Sellina.

W pierwszej części publikacja zawiera materiały i teksty historyczno-biograficzne poświęcone rzecznikom patentowym, a w drugiej części 23 artykuły naukowe odnoszące się do zagadnień ochrony własności intelektualnej i wykonywania profesji rzecznika patentowego. Autorami artykułów są wybitni przedstawiciele nauki prawa i rzecznicy patentowi z Polski oraz z zagranicy, w szczególności prof. dr hab. Ryszard Skubisz, dr hab. Marcin Trzebiatowski, dr Tony Tangena, b. Prezydent EPI, João Pereira da Cruz, Sekretarz Generalny EPI, b. Przewodniczący ECTA i UNION, dr Rainer Beetz, Przewodniczący CNIPA, członek Rady ECTA.

Autorem jednego z artykułów pt. „Rzecznik patentowy jako biegły (sądowy) – stan aktualny i perspektywy” jest dr Krzysztof Czub.

 

 

* Materiał ilustracyjny pochodzi ze strony internetowej rzecznikpatentowy.org.pl i jest objętymi prawami autorskimi PIRP. Materiał ten został użyty wyłącznie w celach informacyjnych.