Nowa publikacja dr. K. Czuba 

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się Komentarz do Kodeksu cywilnego. Tom I. Część ogólna (art. 1–125) pod redakcją naukową dr hab. Magdaleny Habdas i dr. hab. Mariusza Frasa. Współautorem tej publikacji jest dr Krzysztof Czub.

Wielotomowy komentarz do Kodeksu cywilnego prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów prawnych, z położeniem nacisku na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.  W publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom spornym w doktrynie oraz judykaturze i zaproponowano sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa.

 

 

K. Czub [współautor], Komentarz do Kodeksu cywilnego. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), red. M. Habdas, M. Fras, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

 

* Materiał ilustracyjny pochodzi ze strony internetowej profinfo.pl i jest objętymi prawami autorskimi Wolters Kluwer. Materiał ten został użyty wyłącznie w celach informacyjnych.