Podręcznik dr. K. Czuba

Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu to książka autorstwa dr. Krzysztofa Czuba wydana właśnie przez Wolters Kluwer. Publikacja jest przede wszystkim podręcznikiem akademickim, zawierającym jednak także elementy opracowania o charakterze naukowym. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Autor przybliża systematykę prawa własności intelektualnej, omawia podstawowe definicje i przesłanki związane z ochroną dóbr niematerialnych, rodzaje praw chroniących takie dobra, tryby ochrony: krajowe, ponad- i międzynarodowe. Porusza także podstawowe zagadnienia procesowe dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej.

Książka uzyskała rekomendacje: Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

 

 

K. Czub, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016

 

* Materiał ilustracyjny pochodzi ze strony internetowej profinfo.pl i jest objętymi prawami autorskimi Wolters Kluwer. Materiał ten został użyty wyłącznie w celach informacyjnych.