Monografia dr. K. Czuba

Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne to monografia autorstwa dr. Krzysztofa Czuba, która ukazała się ostatnio na rynku wydawniczym. Publikacja wydana przez Wolters Kluwer stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej opracowanie poświęcone problematyce konstrukcji praw osobistych twórców dóbr niematerialnych w ujęciu ogólnym.

W książce zostały omówione podstawy prawne, konstrukcje teoretyczne oraz elementarne zasady ochrony dóbr i praw osobistych przysługujących różnym kategoriom twórców, w szczególności autorom, artystom wykonawcom, wynalazcom, designerom, naukowcom, twórcom know-how. Praca zawiera także liczne odniesienia do orzecznictwa, zarówno polskiego, jak i zagranicznego.

 

 

K. Czub, Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011

 

* Materiał ilustracyjny pochodzi ze strony internetowej profinfo.pl i jest objętymi prawami autorskimi Wolters Kluwer. Materiał ten został użyty wyłącznie w celach informacyjnych.